• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
ÜYE KAYIT VE ÇALIŞMA BELGESİ
Başkanlar Kurulu
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

Yasal Uyarı!!!

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

TANITIM

Teknikerler;

Lise  öğrenimi üzerine 2  yıl süreli Meslek  Yüksek  Okullarında mesleki teknik eğitim–öğretim alarak  iş hayatına başlayan ve bu alanda  ülkemizin bilgi ve teknoloji  çağını  yakalaması için belirli ölçeklerde tasarım ve proje yapan, uygulamasında da büyük  sorumluluğu alan meslek mensuplarıdır. Ayrıca Tekniker unvan tanımı 1992 yılında çıkarılan 3795 sayılı yasa ile güvence altına alınmıştır.

Ülkemizde 1911 yılından bu yana  çeşitli sebeplere dayanan kesintilere rağmen, Teknikerlik eğitimi  verilmektedir.1970’li yıllara değin Tekniker Okulları şeklinde devam eden eğitim süreci, Meslek Yüksek Okulu yapılanması ile birlikte M.E.B. bünyesinde 1974 – 1975 yılından itibaren yer almış ve 1982 yılından itibaren Meslek Yüksek Okulları  Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinden Yüksek Öğretim Kuruluna devredilerek T.C. Üniversitelerine bağlanmıştır.

Bugün ülkemizde 785 Meslek Yüksek Okulunda 160 farklı branşta Tekniker yetiştirilmektedir. Mezun Tekniker sayısı 2.000.000 civarındadır, Meslek Yüksek Okullarında ise yaklaşık 785.000 aday meslektaşımız öğrenim görmektedir.

Teknikerler Birliği Genel Merkezi

Kuruluş;

1999 yılında faaliyet de olan: Elektrik, İnşaat, Makina ve Harita Tekniker Derneklerinin yönetici ve üyelerinin bir araya gelerek, kendilerini fesih edip bir olalım ve daha güçlü olalım amaç ve hedefiyle kurulmuş hukuki manada dernek statüsünde, mesleki birlikteliktir. Genel Merkezi Ankara’dadır.Tüm illerde temsilcilikler mevcuttur. Ayrıca mesleki ihtisas komisyonları ihtiyaç ve talepler çerçevesinde kurulmaktadır. 

Yasal Amaç;

Türkiye’de bulunan T.C. Üniversitelerine bağlı M.Y.O.'lardan mezun olan ve yeni mezun olacak TEKNİKER’ler arasında mesleki dayanışma sağlamak, arkadaşlık bağlarını  kuvvetlendirmek, sosyal yardımlaşmayı sağlamak ve üyelerin haklarını hukuki yönden aramak, geliştirmek, savunmak ve kanunların kendisine verdiği bütün yetkileri kullanabilmektir.

Faaliyetler;

Teknikerler Birliği, aşağıda belirtilen  konu başlıklarında çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir.

Teknikerlik mesleğinin geliştirilmesini sağlayarak, üyelerinin idari, teknik ve mesleki hak ve onurlarının korunması, mesleki etik kural ve yöntemlere uyulmasının sağlanması, Unvan, Görev-Yetki-Sorumluluk, İstihdam, Lisans tamamlama, M.Y.O. – İş Dünyası – Teknikerler Birliği’nin işbirliği ile ülkemiz ve Dünya endüstrisi ve ekonomisinin kalkınması çalışmaları, Endüstri ve Sanayiden gelen taleplere yönelik AR-GE çalışmaları, Mesleki standart çalışmaları, M.Y.O. mezun öğrenci takip hizmetleri, Toplum sağlığı, Toplam kalite çalışmaları ile birlikte, Teknikerler arasında mesleki dayanışmayı sağlamak, Türk Tekniker Odaları Birliği’nin kurulması için çalışmalar yürütmek ve mesleki standart ve disiplinin oluşturulması konularında hizmet vermektedir. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda çalışmalar sürekli güncellenmektedir.

Yukarıdaki kısa tanıtım bilgilerimiz ışığında siz Tekniker meslektaşlarımızı Teknikerler Birliğine üyeliğe davet ediyor ve gücümüze güç katmanızı bekliyoruz.

 

Genel Merkez Adresimiz 

Necatibey Caddesi No:66 / 8  Kızılay-Çankaya / ANKARA

Web                       : www.tekniker.org.tr

e – Mail                  : tekniker@tekniker.org.tr

 

Şubelerimiz     

TRABZON ŞUBESİ

www.trabzontekniker.org.tr

ÇANAKKALE ŞUBESİ

www.canakkaletekniker.org.tr 

KIRIKKALE ŞUBESİ

www.kirikkaletekniker.org.tr

ELAZIĞ ŞUBESİ

www.elazigtekniker.org.tr

İZMİR ŞUBESİ

VAN ŞUBESİ