• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

YASAL UYARI

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

5 NİSAN TEKNİKERLER GÜNÜ KUTLU OLSUN
5 Nisan Teknikerler Günü

Cumhuriyet ve Demokrasi idaresine tâbi ülkelerde kalkınma şuuru, sosyal uyanış ve mesleki olarak kendini ifade edebilme arzusu, mesleki bir kitle indeksi olarak, ekonomik ihtiyaçların ve nüfus potansiyelinin artışına bağlı olarak büyüyen sosyal yapı içerisinde yerini almaktadır.

Bu anlayış, ister istemez ülkemiz teknikerlerini de etkiledi ve teknikerlerin temel hakları ve toplumsal tercihlerini içeren Teknikerler Birliği, 5 Nisan 1999 tarihinde Ankara’da T.C. Üniversitelerine bağlı olarak eğitim-öğretim veren Meslek Yüksek Okulu mezunu Tekniker ünvanına sahip insanları bir araya getirerek, kanunlarca verilmiş haklarını korumak, kullanabilmek ve iş yaşamında karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek amacı ile o yıllara kadar Tekniker camiasına hizmet vermiş olan Elektrik, İnşaat, Makine, Harita, Telekomünikasyon Tekniker derneklerinin ortak kararı ile mevcut derneklerin kapatılıp daha güçlü olmak için kurulmuştur.

Buna göre; kendisine, ailesine, yaşadığı topluma, ülkesine ve tüm dünyaya faydalı hizmetler üretmek üzere, teknik beceri ve teknolojiyi kullanabilme yetilerini kazandırmak, hızlı gelişmeyi sağlayabilmek ve bilge elemanlar yetiştirmek amacı ile, ülkemizde 1911 yılında ‘‘Fen Mektebi’’ olarak doğan ve 1944 yılında da “Tekniker Okulları” olarak şekillenen ve büyüyen, günümüzde ise “Meslek Yüksek Okulu” adıyla varlığını sürdüren bu okullar, ülkemizin teknik alanındaki en yoğun öğrenci kapasitesine sahip eğitim kurumları haline gelmiştir.

Ancak bu fiziki büyüme ile birlikte ülke koşullarına paralellik arzeden perspektifte birçok siyasi kadroca memleketlerine yatırım aracı olarak algılanmış ve bu okulların sayısı günümüzde785'e ulaşmıştır.

İktisadi, İdari, Sosyal, Sağlık ve Teknik alanda 300'e yakın branşta eğitim sunan bu okullarda yine yaklaşık 160 branşta tekniker yetiştirilmektedir.

Teknikerler elektrikten makineye, inşaattan kimyaya, denizcilikten havacılığa, sağlıktan ziraata yüzlerce mesleki alanda Türkiye için nitelikli hizmet üretmeye çalışmakta; ancak tekniker paydaşlarının ve ülke yöneticilerinin yeterli oranda gerekli düzenlemeleri yapmaması yüzünden çağdaş köle muamelesine tabi tutulmaktadırlar.

Teknikerlerin sorunları çığ gibi büyümüstür. Tabii ki bu sorunların bir tarafında duyarsız yöneticiler ve yanlış planlamalar olabileceği gibi, diğer tarafında ise Teknikerleri temsil eden tekniker örgütlerinin sorunlara zamanında ve yeterince müdahil olamaması ve yasal yetersizlikler yüzünden olmustur. 

Sorunları yok saymak, görmezden gelmek, dondurmak ötelemek çare olmadığı gibi, ileride iktisadi, sosyal ve kitle psikolojisi başta olmak üzere, toplumun her kesimini her açıdan son derece olumsuz etkileyebilecek sorunların tetiklenmesine neden olacaktır.

Bu gün niceliksel olarak 3.000.000 mezun tekniker kitlesine dernek ve vakıf bünyesinde hizmet sunmak, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için yasal olarak yeterli gelmemektedir. En köklü ve sağlıklı çözümün T.C. Anayasası 135. Madde'de tarifi verilen meslek odaları ile, “ TEKNİKER ODALARI VE BİRLİĞİ”nin kurulması ile mümkün olabileceği ortadadır.

Ekonominin temel unsurları arasında gösterilen emek ve sermaye kavramının temel dinamiklerinden bir tanesi de Tekniker meslek ünvanıdır. Çalışma hayatında her türlü olumsuzluğa ve kıt kaynaklara karşın bireysel gayretlerle, hem çalısan hem de işveren konumunda teknikerler büyük başarılara imza atmışlardır. Biz bu bireysel başarıların, tekniker meslek kitlesi tarafından da ekonomik ve sosyal açıdan katmadeğer olarak ülkemize geri dönüşümünü arzu ediyoruz. 

73 yıldır; 14 yıl eğitim sonucunda üniversite diplomasına sahip Teknikerleri: alaylı çırak-kalfa-usta zihniyetine mahkum eden, istihdamdan uzak tutan, mevcut görev-yetki-sorumlulukları tırpanlanan, kamu, özel sektör ve serbest çalışma alanında hukuki kayıplara neden olan, bürokratik oligarşiyi ve yanlış yapılanmayı kınıyor, kabul etmiyoruz.

Siyasilerin basiretsizliği ve yürüttükleri magazinel politikalarla, teknikerlerin  sorunları her geçen gün büyüyor ve haklarımız bir bir ellerimizden alınıyor. 

Ülkemizde 785 M.Y.O.’da, 815.000. civarında M.Y.O. öğrencisi öğrenim görüyor, bunlardan yaklaşık olarak her yıl 185.000. aday meslektaşımız diplomalarını alarak aramıza katılıyor. Ancak 3.000.000. meslektaşımızın tamamına (%90 ) yakını, yasal yetersizlikler ve engeller nedeni ile mesleklerinden çok farklı alanlarda çalışarak yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ülkemizde çıraklara verilen değerin maalesef %1’i üniversite mezunu teknikerlere verilmiyor.

Siyasi otoriteden sorunlarımızın çözümlenmesini oturduğumuz yerden beklemek iyimserlik olur. Teknikerlerin sorunlarını çözmek yine teknikerlere düşüyor. Bu konuda meslektaşlarımızın Teknikerler Birliği’ne üye olması ve hukuken sesini yükseltmesi gerekiyor. T.B.M.M’de, yerel yönetimlerde temsil edilmesi gerekiyor.

1992 yılında çıkarılan 3795 sayılı yasanın gereğini (görev-yetki-sorumluluklar) yerine getirmeyen idarenin, üniversite mezunu olmasına rağmen, bir çırak kadar değeri olmayan  teknikerin durumu ortada iken, gelişi güzel Meslek Yüksek Okulu açmanın, bu okullarda son derece değerli bilim insanlarını istihdam etmenin, bu okullara para akıtmanın, bu okullarda günümüz itibariyle 815.000. öğrenci okutmanın, tek bir ifadesi olabilir, bu ifadenin adı olsa olsa en iyimser tabir ile “SÖMÜRÜ”dür.

Yaşanılan doğal afetler, felaketler, olumsuzluklar, teknolojik kaynaklı hatalar, sıkıntılar yöneticilerimize ders vermiyor.

Çalışma hayatında;

İş güvenliği dersi okutulup, iş güvenliğinden diskalifiye edilirse, elektrik teknikerliği okutulup, 20 daireli, hatta 10 daireli yapının projesine imza atması yasaklanırsa, inşaat teknikerliği okutulup, inşaat şantiye şefliğinde asansörlü yapılarda, merkezi ısıtmalı yapılarda kısıtlamaya tabii tutulursa, gıda güvenliğinden uzak tutulursa, arıcılık eğitimi verilip, bal üretimi engellenirse, ekmekçilik okutulup, ekmek yapması, fırın açması engellenirse, harita ve kadastro eğitimi verilip, mesleğini icra etmesi engellenirse, makine eğitimi alıp, lpg dönüşümüne imzası çok görülürse, su ürünleri teknikeri olarak yetiştirilip, balıkçılıkta istihdamı engellenirse, diş teknikerliği okutulup, diş tedavisi yapmasına izin verilmezse, çevre teknikeri olarak yetiştirilip, çevre koruma yönetmeliğinin dışında tutulursa, diyaliz teknikerliği okutulup, buna rağmen bu görev hemşirelere verilirse, eczane teknikerliği unvanı verilip, eczane açmasına izin verilmezse, gıda teknikerliği okutulup, gıda ile hiçbir yetki verilmezse, kimya teknikerliği okutulup, kimya laboratuarlarında istihdam edilmezse, laboratuar teknikerliği okuyup, laboratuar açmasına izin verilmiyorsa, restorasyon teknikerliği okutulup ta, restorasyon işlerine girmesi engelleniyorsa, doğalgaz teknikerliği okutulup ta, doğalgaz konusunda iş yeri açamıyorsa, veteriner sağlık teknikerliği diploması verilip, sağlık kabini açmasına izin verilmezse, tarım teknikerliği diploması verilip, çiftçilere tarımsal danışmanlık eğitimi vermesi yasaklanırsa, bu ülke de TEKNİKER YETİŞTİRMENİN AMAC, HEDEFİ, GEREKÇELERİ NE OLABİLİR?

Tek cümle ile “TEKNİKERLERİ, AİLELERİNİ KANDIRMAK, ÜLKE KAYNAKLARINI MADDİ VE MANEVİ YÖNDEN İSRAF ETMEK”ten başka bir şey olamaz.

Özel sektörün de, kamu sektörünün de nitelikli teknik eleman bulamıyoruz naraları, palavradan başka bir anlam ifade etmemektedir.

Meslektaşlarımız “TEKNİKERLER GÜNÜ”nü bu yılda buruk biçimde idrak ediyorlar.

Toplumun tüm kesimlerine sesleniyoruz. Teknikerlere karşı yapılan bu haksızlıklar bir gün sizinde kapınızı çalabilir.

Nitelikli eleman hizmetine talipseniz,

Kaliteli mal ve ürün kullanmak isterseniz,

Teknolojimizin ileri düzeyde olmasını isterseniz,

Sağlıklı besinleri tüketip, sağlıklı yaşamak isterseniz,

Kısacası; Kaliteli yaşam isterseniz, teknikerlerin sorunlarına çözüm üretiniz.

Mücadelemiz "TEKNİKER ODALARI BİRLİĞİ" kuruluncaya değin artarak devam edecek.

Bugün bizlere, haklarımıza, mesleki odamıza kavuşmamıza engel olanlara, aşımıza-ekmeğimize göz koyanlara karşı, Sizlerin sağladığı destek ile daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. 

Ülke genelinde hedefimiz 81 İl , 919 İlçe Temsilcisi ve Yardımcıları ile birlikte, 3.000. Temsilci ile haksızlıklara karşı koyma hedefine kilitlenmiş durumdayız.

Türkiye'nin dörtbir tarafından gelecek delege ve üyelerimizle, 21 Mayıs 2017 Pazar günü İnşaallah 8. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz.

Teknikerler günüzünüzü kutluyor, 8. Olağan Genel Kurulumuza Siz değerli meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Saygılarımızla.


Yönetim Kurulu adına,

Ertan Kılıç
Kurucu ve Genel Başkan 

  
6447 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın