• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
 • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

YASAL UYARI

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

TEKNİKERLİK MANİFESTOMUZ
 • Üniversitelerdeki özellikle Teknik Bilimler alanlarında faaliyet gösteren Meslek Yüksek Okulları Türkiye için ve Teknolojinin gelişimi için stratejik öneme sahiptir.
 • Meslek Yüksek Okulları Mesleki Teknik Orta Öğretim kurumlarında alınan teknisyen seviyesindeki eğitimin üstü niteliğindedir.
 • Mesleki Teknik Orta Öğretim kurumları beceri yoğun, Yüksek Okullar ise becerinin üzerine bilgi yoğun eğitim veren kurumlardır.
 • Teknikerlere ara eleman denmesi saldırıdır. Teknikerlik nitelikli iş gücü olmak demektir. Teknikerler stratejik nitelikli iş gücü ve mesleğinde Ana elemandır.
 • Teknikerler 2 yıllık okul mezunu değillerdir.  4+4+4 ‘ün üzerine 2 yıl daha okuyan toplamda 14 yılın sonunda alınan bir mesleki ünvandır.
 • Teknikerlerin unvan, yetki ve sorumlulukları 3795 sayılı kanunla verilmiştir. Tıpkı Mühendislik, Doktorluk gibi Teknikerlik ünvanı da kanunla alınan bir haktır ve üniversitelerin Teknik eğitim veren yüksekokullarından mezun olmayanların kullanması suç teşkil etmektedir.
 • Teknikerler artık şantiye yöneticiliği, proje yöneticiliği, proje hazırlık ve uygulama yöneticiliği gibi imza gerektiren işlerde de boy göstermektedirler.
 • Teknikerler tasarımcı ile uygulamacı arasında köprüdür. Dil dönüştürücüdür. Tasarımcının ne demek istediğini anlar ve ustanın anlayacağı hale dönüştürerek hayal edileni uygulamaya sokar.
 • Tekniker olmadan şantiye ve uygulama yapılması, beton olmadan bina yapılması gibidir. Tekniker tasarımda da, uygulamada da, hizmette de, hizmetin sunumunda ve ürünün anlatılmasında da kritik öneme sahip görevler üstlenen stratejik nitelikli iş gücüdür.
 • Tekniker hiçbir ünvana sahip kişinin astı değildir.
 • Teknikerin eğitimi, yetişme amacı diğer ünvanlardan bağımsız ve kendine özeldir.
 • Tekniker aldığı teknik eğitim alanında mühendislik disiplininin ve mühendislik alanının içinden biridir. Bu nedenle ABD’de bu tür eğitim alan kişilere “Engineering Technician” denir. Yani mühendislik alanında eğitim almış Teknik Kişi (uygulama mühendisi) denmektedir.
 • Mühendis ar-ge ve tasarım yapandır.Tekniker Uygulatan ve bazen kritik hususlarda uygulayandır.
 • Kanunlarda ve yönetmeliklerin hiçbir yerinde Mühendislerin Teknikerlerin üstü olduğu yazılmamıştır. Bu tür bir hiyerarşik durum söz konusu değildir. Her bir meslek alanının hedefi ve elde ettiği yetenekler birbirinden farklı ve mesleğe özeldir.
 • Teknikerlik mesleki ünvanı olup, serbest çalışma hayatında çeştli adlardaki (esnaf odası, ticaret odası,...) kuruluşlara üye olmaya zorlanamaz.YAPILMASI GEREKEN ÖNERİLERİMİZ ;

 • Teknik Bilimler alanında eğitim alan M.Y.O.’lar ile standart M.Y.O.’lar birbirinden belirgin bir şekilde ayrıştırılmalıdır.
 • Teknik Meslek Yüksek Okullara giriş kesinlikle yetenek , beceri ve fen-matematik bilgi düzeyi ölçülebilecek sınavlarla olmalıdır.
 • Sınavsız geçiş ile M.Y.O.’lara geçiş en kısa sürede yürürlükten kaldırılmalıdır.
 • M.Y.O. önlisans mezunlarının kendi alanlarında mühendislik lisans tamamlama yolu açık olmalıdır.
 • Mezunların hemen hepsi mezun olur olmaz iş bulabildiğinden dolayı, mühendislik ve teknik alanda lisans tamamlamaları için 2.öğretim, uzaktan eğitim modelleri ile desteklenerek iş hayatından geri kalmadan, çalışma faaliyetleri ile birlikte yürütülecek modeller oluşturulmalıdır.
 • M.Y.O.’ların içinde temizlikçilik (Çevre temizlik), Güvenlik görevlisi, Nalbantlık, Otobüs Şoförlüğü, Balıkçılık gibi bırakınız Tekniker seviyesinde eğitim verilmesini, kurs ve sertifika bile açılamayacak programlar derhal kapatılmalıdır.
 • M.Y.O. eğitimi mutlak suretle Meslek Lisesi ve Teknik Liselerin devamı eğitim veren üst düzey eğitim kurumları haline dönüştürülmelidir.
 • M.Y.O.’lar 2 yılda meslek edindiren değil, mesleki eğitim almış ve meslek icra edebilecek kişilerin eğitimlerinin bilgi ve teori ile donatıldığı kurumlara dönüştürülmelidir.
 •  M.Y.O.’larda birbirine benzeyen ve çelişen bölümler derhal ayıklanmalı ve bölüm kargaşası sonlandırılmalıdır.
 • Teknikerler Odası en kısa sürede kurulmalı, gerekli yasal düzenlemeler derhal çıkarılmalıdır.
 • Teknikerler gibi aynı mühendislik disiplini içinde eğitim almış her fert ilgili mühendislik odalarına kayıt olabilmeli ve bununla ilgili yasal düzenlemeler bir an önce gerçekleştirilmelidir.
 • 3795 sayılı yasa 21 yıl önce yürürlüğe girmiş olmasına rağmen ilgili yasa ile Teknikerlerin hak ve yetkileri ilgili bakanlıklarca tanımlanması gerekmesine karşın, halen birçok bakanlık Teknikerliğin hukuki hakları konusunda yönetmelikleri yayınlamamaktadırlar. Bir an önce Teknikerlerin yasal hak ve yetkileri kanunun emrettiği gibi tanımlanmalıdır.
 • Teknikerlerin askerlik hizmet süreleri kısaltılmalı, teknikerliğe gençlerimiz bu vesile ile teşvik edilmelidir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Tekniker meslektaşlarımızın özlük hak ve ünvan sorunları bir an önce çözülmelidir.
  
Saygılarımızla;

Teknikerler Birliği Genel Merkezi


Hazırlayanlar :
Şevket GÖLÜK     / Teknikerler Birliği Genel Başkanı 
Turhan Karakaya / Teknikerler Birliği Onur Kurulu Üyesi / İklimlendirme&Soğutma Teknikeri

Şevket Gölük, Teknikerler Birliği Genel Başkanı  
4857 kez okundu