• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Ankara Teknikerler Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
YÖNETİM KURULU
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

YASAL UYARI

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Ankara Teknikerler Derneği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Ankara Teknikerler Derneği. 2019 @ Her Hakkı Saklıdır.

Meslek Yüksek Okullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi
http://uyk2011.org/kitap/?emir=ac&komut=2203

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) 
   27-29 Mayıs 2011, İstanbul; Bildiri Kitabı, 3. Cilt, Bölüm XV, Sayfa 2203-2211.

 
  Meslek Yüksek Okullarının Sorunlarına Yönelik Bir Model Önerisi
Emine Demet Ekinci, Tuba Şahinoğlu, Gürkan Çalmaşur, Hüseyin Daştan 

Özet:
 Çalışmanın amacı Meslek Yüksekokulları’nın (MYO) sorunlarını dile getirmek ve bu doğrultuda farklı çözüm önerileri sunmaktır. Öneriler genel olarak iki aşamada ele alınmıştır. İlk aşamaya ait öneriler Meslek Yüksekokulu’na ait bir programa kayıtlı öğrencileri kapsamaktadır. Bu aşamaya ait önerilerde ilçe ve beldelerde kurulan MYO’ların etkinliğini artırmak, bu bölgelerin ekonomik gelişimlerine katkı sağlamak, öğrencileri daha yoğun teorik bilgi eğitimine tabi tutmak, MYO’lar arasındaki öğrenci hareketliliğini yoğunlaştırarak, belirli düzeyde sanayi ve hizmet sektörü altyapısına sahip büyük şehirlerde sanayi-okul işbirliğiyle pratik ve teorik bilgiyi birleştirmek amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, bölgenin gelişme potansiyeline bağlı olarak KOBİ’ler açısından yerel işgücü havuzları oluşturulması hedeflenmektedir. İkinci aşamada ise mezunlara yönelik mezuniyet sonrası yaşam boyu öğrenme anlayışı içerisinde spesifik alanlarda sertifika programları (okul-sanayi işbirliği sonucunda piyasanın gerektirdiği, bireyin kendini geliştirmek istediği programlar) düzenlenerek ara elemanların bilgilerini güncellemeleri ve belirli alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Sunulan öneriler bir anket çalışmasıyla desteklenmiştir. Anket Atatürk Üniversitesi’ne bağlı öğrencisi bulunan Meslek Yüksekokul’larındaki öğrencilere uygulanmıştır. Anket sonucunda öğrencilerin gerek okulun fiziki imkanlarından gerekse programların uyguladığı müfredat yönünden problemler yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bu MYO’ların önemli bir kısmının ekonomik ve sosyal yönden geri kalmış ilçe merkezlerinde yer almasının da çeşitli problemlere sebep olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksek okulları, öğrenci hareketliliği, üniversite-sanayi işbirliği, hayat boyu öğrenme.
  
2484 kez okundu