• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/Teknikerler-Birli%C4%9Fi-Genel-Merkezi/1386435618293264
  • https://www.twitter.com/TeknikerBirligi
TÜZÜK
Teknikerler Birliği Derneği Tüzüğünü okumak için 

TÜZÜK
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
ŞUBELERİMİZ VE TEMSİLCİLERİMİZ
ÜYE OLUNABİLECEK BÖLÜMLER
ÜYE KAYIT VE ÇALIŞMA BELGESİ
TEMSİLCİLİK MÜRACAATI
İSTİFA İŞLEMİ
MOBİL ÜYELİK AİDATI
8. Olağan Genel Kurulumuzda aylık aidat miktarı 10 (On) TL olarak belirlenmiştir. Ekstra bir ücret ödemeden, Cep telefonunuzun kısa mesaj servisinden TEKNIKERBIR yazarak 8071'e mesaj atmanız durumunda aylık 10 (On) TL aidatınız otomatik olarak cep telefonu faturanıza yansıyacaktır.
Mobil Aidat ödeme kolaylığından faydalanmanızı öneririz.

Aidat ödemesi
TEKNİKER ARIYORUZ
TEKNİKERİM
Sponsorlarımız
Bu alanda; Firma/Şirket/Grup olarak Teknikerler Birliği'ne önemli oranda, destek sağlayan, maddi bağışta bulunan kurum ve kuruluşlar yer alacaktır.

l
Instagram
teknikerlerbirligigenelmerkezi

Instagram
Aidatlar Hakkında

Bu Birlik;

Sizin ödediğiniz aylık aidatlar ve bağışlar ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Lütfen zamanında aidatlarımızı ödeyelim,  bağışlarımızı yapalım, faaliyetlerimizi sürdürelim.

Başkanlar Kurulu
TÜRKİYE 1.İŞADAMI TEKNİKERLER TOPLANTISI


 TÜRKİYE 1.İŞADAMI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİ TEKNİKELER TOPLANTISI

Yasal Uyarı!!!

* Web Adreslerinin Sonlarında .tr Olmayan Kurum,Kuruluş ve Organizasyon Web Sayfaları Resmi ve Yasal Sayfalar Olmadığından, Dikkatli Olunuz.

* Hiç Bir Oda,Vakıf,Birlik ve Derneğe İnternet Üzerinden Sanal Üyelik Uygulaması Yasal Değildir.

* Teknikerler Birliği 3335 Sayılı Yasa Kapsamında Değildir.

* Web Sayfamızdaki Tüm Belgelerimiz ve Sloganlarımız Kayıtlı ve Tescillidir.İntihale yeltenenler Hakkında Yasal Takibat Başlatılacağı İlanen Duyurulur. 

*Teknikerler Birliği. 2010 @ Her Hakkı Saklıdır.

Lisans Tamamlama
GENEL BAŞKANIMIZ TEKNİKERLER BİRLİĞİ HEYETİ İLE BİRLİKTE TÜRKİYE KAMUSEN KONFEDERASYONU'NU ZİYARET ETTİ

Genel Başkanımız Ertan Kılıç, Teknikerler Birliği Lisans Tamamlama Komisyon Başkanı Ali Altın ve Teknikerler Birliği Kamu Komisyon Başkanı Semih Küçüksaraç ile 1 Şubat 2012 Salı günü Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Koncuk'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Memur ve Sözleşmeli kapsamda görev yapan Tekniker meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik hazırlanan dosya. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Koncuk'a takdim edildi. Ziyaret iyi dilek temennileri ile birlikte sona erdi.

 KAMU-SEN KONFEDERASYONU GENEL BAŞKANI

Ziyarette takdim edilen dosya içeriği.

TEKNİKERLER BİRLİĞİ’NİN MEMURLAR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN

TALEP VE BEKLENTİLERİ

 

A

Muhtelif zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Şehircilik Ve Çevre Bakanlığı (Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı) tarafından bazı branşlarda (Öğretmen, İlahiyat, Polis, Hemşire, Ebe vs..) ön lisans mezunu çalışanlarına alanlarında sınavsız olarak Bakanlık –Y.Ö.K. Protokolü ile lisans tamamlama uygulamaları yapılmıştır. (EK – 1)

Meslek Yüksek Okulu mezunlarından Kamuda görev yapanların mesleki branş alanlarında, Bakanlık –Y.Ö.K. Protokolü ile lisans tamamlamalarına imkan sağlanması,

B

Teknikerlerin Kamuya istihdamı konusunda fakülte ve ortaöğretim mezunu personel istihdamına göre daha geri konumda bulunmaktadır.

Teknikerlerin tüm branşlarda Kamuda İstihdamı konusunda duyarlılık gösterilmesi talebimizdir.

C

3795 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde hükme bağlanan “GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK” Yönetmeliği 19 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı görevi olmasına rağmen yayımlanmamıştır. (EK – 2)

Yönetmelik yayımlanması talebi dile getirildiğinde 10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4702 Sayılı Kanun çerçevesinde 7 Ekim 2006 tarih ve 26312 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 5544 kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Meslek Yüksek Okulu mezunu teknikerlerin ihtisas alanlarına uygun olarak  “GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK”larının belirleneceği dile getirilmektedir.

Özellikle 3795 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi 2. paragrafında hükme bağlanan “GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK” Yönetmeliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu güne değin ne tür çalışmalar gerçekleştirdiğinin tüm merhaleleri ile açıklaması yerinde olur. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun kurulduğu 2006 yılından bu güne kadar görevi olmasına rağmen teknikerler için neden “GÖREV-YETKİ-SORUMLULUK” belirlemediği konusunda açıklama getirmesi bizler için büyük önem arzetmektedir.

D

Devlet Personel Başkanlığı’nın “DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı Numarası ve Tarihi: 99/12647 - 15.3.1999” tarih öncesi ön lisans mezunlarının yükselmelerinde herhangi bir kısıt getirmemesine karşın,Kamu kurumlarında Görevde Yükselme Sınavlarında kurum personel yönetmelikleri ile ön lisans mezunlarının en fazla şefliğe ya da müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmelerine imkan verilmektedir. Ön lisans mezunları aleyhine yürütülen uygulamalara son verilmelidir.

E

Kamuda çalışırken bir üst öğrenim mezunu olanlara Unvan değişikliği sınav şartı getirilmekte, bazı kurumlar unvan değişikliği sınavını uzun yıllar geçmesine rağmen yapmamakta, çalışan memur mağdur olmaktadır.

Olası mağduriyetlerin giderilmesi ve önlenmesi adına, Kamuda Unvan değişikliği sınavına son verilmesi, ya da süresi içerisinde bu sınavların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

F

Memuriyet kadrosundan işçi kadrosuna, İşçi kadrosundan memur kadrosuna geçme hususunda yoğun talepler almaktayız.

Kamuda çalışan personelin “Memuriyet kadrosundan işçi kadrosuna, İşçi kadrosundan memur kadrosuna” geçme isteğinin dikkate alınarak, personelin çalışma hayatı boyunca bir kez olmak üzere çalışma statüsünü belirlemesine imkan tanınması,

G

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler Ücret Grubu 1’de yer alan teknikerler için “EK ÖDEME” oranı haksızlık içermektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvele dahil pozisyonların 2011 yılı ücretlerini belirleyen 2011/T-20 sayılı YPK kararı ile tekniker unvanında görev yapan “Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler

Ücret Grubu 1) olmasına rağmen, “Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler Ücret Grubu 4)de yer alan Sağlık Teknisyen Yardımcısının da gerisinde bırakılmıştır.

Teknikerlere , “Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücretler, Ücret Grubu 1 için ödenen “EK ÖDEME” oranının ödenmesi doğru bir uygulama olacaktır.  

H

Eşit işe eşit ücret, Ek tazminat, Ek Ödeme vs.. konularında teknikerler orta öğretim düzeyli teknisyenler ile aynı uygulamaya tabii tutularak mağduriyetlerine sebebiyet verilmiştir.

İlgi:  (a) 24  Şubat 2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/8501 karar sayılı “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin ekli karar ve eki cetvellerin yürürlüğe konulması” konulu Bakanlar Kurulu Kararı.


 (b) Maliye Bakanlığının 10/04/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17/04/2006 tarihinde 2006/10344 karar sayısı ile kararlaştırılarak 05 Mayıs 2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararı


 (c) 02 Kasım 2011 tarih ve 28103 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi amacıyla bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ” konulu Kanun Hükmünde Kararname


 (d) Maliye Bakanlığının 30/12/2011 tarihli ve 20270 sayılı yazısı üzerine,375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 03/01/2012 tarihinde 2012/2665 karar sayısı ile kararlaştırılarak 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Yapılması” konulu Bakanlar Kurulu Kararı


1.Teknik Hizmetler sınıfında çalışan “tekniker” ünvanlı Devlet Memurlarının tazminat oranları İlgi (b) ve (c) deki cetveller esas alınarak hesaplanmaktadır.


2.İlgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı incelendiğinde;yapılan düzenleme ile,1-4.dereceden aylık alan tekniker ile teknisyen arasındaki far 36 puan iken, mühendis ile tekniker ararsındaki fark ise 60 puana çıkarılarak aradaki fark dengesi teknikerler aleyhine bozulmuştur.


3.İlgi (c) Kanun Hükmünde Kararname de yer alan ek ödeme tablosu incelendiğinde; “Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında Yer Alan Personel” başlığı altında bulunan 1-2. dereceden aylık alan tekniker ile teknisyen arasında puan farkı bulunmaz iken, mühendis ile tekniker arasındaki fark ise 40 puana çıkarılarak aradaki fark dengesi yine teknikerler aleyhine bozulmuştur.


Ancak; ilgi(d) Bakanlar Kurulu Kararında yer alan cetvel incelendiğinde Mühendis(Lisans), Tekniker(Ön Lisans), Teknisyen (Lise) ayrımının yapıldığı görülmektedir.


4.Teknikerlerin, liseden sonra en az iki yıl süreli örgün eğitim veren üniversitelerin ön lisans yükseköğrenim teknik programları mezunu, teknisyenlerin ise lise dengi okul mezunu olmaları, Teknikerlerin görev ve sorumluluk açısından mühendis ile teknisyen arasında bir konumda bulunmaları göz önünde bulundurularak,ilgi (b) Bakanlar Kurulu kararı ve ilgi (c) Kanun hükmünde Kararname ile teknikerler aleyhine bozulan dengenin yeniden tesisi için ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararındaki oranlardaki denge dikkate alınarak;


            a. İlgi (b) de belirtilen puan seviyesinin 1-4.derece için 125,diğer derecelerden aylık alanlar için 118 olarak,


            b. İlgi (c) de belirtilen puan seviyesinin 1-2. derece için 130, 3-4. derece için 120, 5-7. derece için 110 ve diğer derecelerden aylık alanlar için de 105 olarak belirlenmesi durumunda teknikerler aleyhine oluşan hak kaybının giderileceğini mütalaa etmekteyiz.


I

Teknikerler Devlet Memurları Kanunu Teknik Hizmetler Sınıfında yer almaktadır. Özlük haklarının güncelleştirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.  

 

TEKNİKERLERİN MEVCUT TEKNİK HİZMETLER SINIFI ÖZLÜK HAKLARI

 

UNVAN

İŞ GÜÇLÜĞÜ

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

DERECE

EK GÖSTERGE

EMEKLİLİKTE MAAŞ VE İKRAMİYE BAĞLANMA ORANLARI

 

 

T

E

K

N

İ

K

E

R

 

 

 

5 YILA KADAR HİZMETİ OLANLAR

650

 

 

975

 

1 – 4 DERECE

1

2200

EK GÖSTERGESİ 2200 – 3600 ARASINDA OLANLARA (3600 HARİÇ)

 

2

1600

 

3

1500

 

4

1100

 

5 YIL VE DAHA FAZLA HİZMETİ OLANLAR

650

 

 

 

1400

 

DİĞER DERECELER

5

 

 

6

 

7

 

MAAŞ

İKRAMİYE

 

8

 

% 70

 

% 50

 

9

 

10

 

Teknikerlerin Emeklilik maaş bağlanma oranları % 110, İkramiye bağlanma oranı % 80 olmalıdır.

 

HABER LİNKİ :

http://www.kamusen.org.tr/ShowContent.aspx?itemID=4491

 

 

 

Paylaş |                       Arşiv      3281 kez okundu